Kultur

Ordet kultur kommer af det latinske ord, cultura, der kommer af ordet, colere, der betyder ‘at dyrke’.
Så der skelnes mellem det naturskabte, der er opstået af sig selv, og det menneskeskabte, der er blevet dyrket.

Hits: 330

Skip to content